2015 Yılı Faaliyetimiz

Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) kapsamında BM Kadın Birimi tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Projesi kapsamında 10-12 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Eğitim Çalışması Ve Uzman Toplantılarına katılmıştır.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenmekte olan bu ortak program yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine ve kadınların güçlenmesine ilişkin taahhütlerin uygulanmasının hızlanmasına katkıda bulunmak amacıyla İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür.