Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Faaliyetleri

 

TERTİP EDİLEN FAALİYETLER

 1. Merkezimiz tarafından 12 Aralık 2017’de “ Yıl Dönümünde Kastamonu’da İlk Kadın Mitingi” konulu konferans Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda tertip edilmiştir.
 2. Merkezimiz tarafından 20 Aralık 2017’de “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Psikolojik Yönleri” konulu konferans Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda tertip edilmiştir.
 3. Merkezimiz tarafından 27 Aralık 2027’de Başbakanlık Müşaviri Birol Dok’un konuşmacı olduğu “Türk Dünyasında Kadın” konulu konferans Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda tertip edilmiştir.
 4. Merkezimiz tarafından 5 Aralık 2017’de Üniversitemizin birimlerinin iştiraki ille “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı Hakkında İstişare Toplantısı” Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda tertip edilmiştir. Toplantıda ortaya çıkan görüşler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderilmek üzere rapor haline getirilmiştir.
 5. Merkezimiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderilmek üzere 18 Aralık 2027’de “Erken Yaşta ve Zorla evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hakkında Görüş Bildirme” ve 6 Aralık 2017’de “Kadına Yönelik şiddetle Mücadele Kastamonu İl Eylem Planı Hakkında Görüş Bildirme” formlarının hazırlanması çalışması yürütülmüştür. 
 6. Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen "Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi"ne istinaden “Üniversitemizde Görev Yapan Akademik Personelin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Konusundaki Çalışmalarının Derlenmesi” çalışması tamamlanmıştır.

 TAMAMLANAN ARAŞTIRMALAR

 1. Merkezimiz tarafından Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Alabaş’ın yürütücülüğünde 2017 yılında “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı” başlıklı araştırma tamamlanmış, araştırmanın sonuçları 19 Ekim 2017’de Ankara’da tertip edilen Uluslararası Eğitim Yönetimi Sempozyumunda sunulmuş ve sonuçlar “Eğitime Farklı Bakış” başlıklı kitapta yayımlanmıştır.

İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

 1. Merkezimiz 30 Ocak 2017’de Yükseköğretim Kurulu tarafından Ankara’da tertip edilen “Akademide Kadın Çalışmaları Toplantısı”na iştirak etmiştir.
 2. Merkezimiz 1 Kasım 2017’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Ankara’da tertip edilen “Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezleri İstişare Toplantısı”na iştirak etmiştir.
 3. Merkezimiz 26 Kasım 2017’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından İstanbul’da tertip edilen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Faaliyetleri”ne iştirak etmiştir.
 4. Merkezimiz 13 Aralık 2017’de Yükseköğretim Kurulu tarafından Ankara’da tertip edilen “Mesleki Eğitimde Kadın ve İstihdam” konulu sempozyuma iştirak etmiştir.