2018 Yılı Faaliyetleri

TERTİP EDİLEN FAALİYETLER

 1. Merkezimiz tarafından 12 Aralık 2018’de “ Yıl Dönümünde Kastamonu’da İlk Kadın Mitingi” konulu konferans Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda tertip edilmiştir.
 2. Merkezimiz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” konulu yazısına ve Kastamonu Valiliği’nin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2018-2021)” yazısına istinaden “Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici faaliyetler tertip edilmiştir. Bu eğitim faaliyetleri devam etmekte olup 2018 yılında verilen eğitimler şunlardır:
 3. Merkezimiz tarafından 27. 03. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 4. 03. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 5. 03. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 6. 05. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 7. 05. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 8. 12. 2018 tarihinde üniversite öğrencilerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 9. 12. 2018 tarihinde “Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Eden Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.
 10. 12. 2018 tarihinde “Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Eden Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verilmiştir.

TAMAMLANAN ARAŞTIRMALAR

 1. Merkezimiz tarafından Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Alabaş’ın yürütücülüğünde 2018 yılında “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” başlıklı Kastamonu Üniversitesi BAP destekli araştırma projesi tamamlanmış, araştırmadan çıkan sonuçlar makale haline getirilmiş ve yayımlanması için uluslararası endeksli bir dergiye gönderilmiştir.
 2. Merkezimiz tarafından “Öğretim Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yeri” başlıklı araştırma başlatılmış, sonuçlanan kısmı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 4-5 Ekim 2018’de tertip edilen Kadın Konferansı’nda sunulmuş ve 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı (ss.1316-1323) içerisinde yayımlanmıştır.

 

İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

 1. Merkezimiz 13 Şubat 2018 tarihinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından tertip edilen “Kadınlara Yönelik vatandaş Toplantısı”na iştirak etmiştir.
 2. Merkezimizden bir Yönetim Kurulu Üyesi Üniversitemiz, Kastamonu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü sorumluluğunda 8 Mart 2018’de gerçekleşen Türk Dünyası Kültür Başkenti Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri tertip komitesinde yer almıştır.
 3. Merkezimiz 8 Mart 2018’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tertip edilen programa iştirak etmiştir.

 Faaliyetlerin Basında Yer Alması

2018yilifaliyetleri 1

2018yilifaliyetleri