Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022-2025 İl Eylem Planı Çalıştayı, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirien çalıştaya Üniversitemizi temsilen Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi katıldı.  Çeşitli kurum-kuruluş temsilcilerinin katıldığı çalıştayda ilgili kurumların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönergesi ile "şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde yeni il eylem planında rol ve sorumlulukları tartışıldı, şiddet sorunu karşısında kurumların iş birliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik söz birliğine varıldı. Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜLMEZ  akademik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.