“ Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi”, yönetmeliğinin 22.02. 2015 tarihli 29275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiş ve çalışmalarını sürdürmüştür. 20.01.2020 tarihinde 31014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Toplum Ve Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le merkezin adı, amacı ve faaliyet alanları yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihten beri merkezimiz “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Misyonumuz

Kadın ve aile konularında bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak; kadın ve ailenin güçlenmesine yönelik kurumsal ve sosyal destek mekanizmaları geliştirmek; erkek-kadın ayırt etmeksizin aile konusunda duyarlı bir gelecek için mevcut sorunları tespit etmek ve çözüm teklifleri ile ülke politikaları oluşturmaya katkı sunmaktır.

Vizyonumuz

Başta Kastamonu ili ve Karadeniz bölgesi olmak kadının eğitim, sağlık, ekonomi, siyasi ve kanuni haklar bakımından statüsüsün gelişimine, toplumda cinsiyetler arası fırsat eşitliği ve cinsiyet adaletinin sağlanmasına, sağlıklı ve mutlu ailelerin geliştirilmesine hizmet eden alınan başarılı bir merkez olmak.